User Tools

Site Tools


3801--7755-haute-provence-la-gi

7755 Haute-Provence
Tên
Tên Haute-Provence
Tên chỉ định 1989 YO5
Phát hiện
Ngày phát hiện 28 tháng 12 năm 1989
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1093326
Bán trục lớn (a) 3.1496348 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8052770 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4939926 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.59 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.60699°
Kinh độ (Ω) 93.48165°
Acgumen (ω) 128.05768°
Độ bất thường trung bình (M) 345.27144°

7755 Haute-Provence là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2041.6849686 ngày (5.59 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3801--7755-haute-provence-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)