User Tools

Site Tools


3803--8120-kobe-la-gi

Kobe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8120
Tên thay thế 1997 VT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9713186
Viễn điểm quỹ đạo 2.8735290
Độ lệch tâm 0.1862206
Chu kỳ quỹ đạo 1377.1257801
Độ bất thường trung bình 324.48600
Độ nghiêng quỹ đạo 2.58511
Kinh độ của điểm nút lên 115.65554
Acgumen của cận điểm 231.29847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8120 Kobe (1997 VT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1997 bởi H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8120 Kobe
3803--8120-kobe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)