User Tools

Site Tools


3804--8270-winslow-la-gi

Winslow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8270
Tên thay thế 1989 JF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8091706
Viễn điểm quỹ đạo 2.5533130
Độ lệch tâm 0.1705777
Chu kỳ quỹ đạo 1176.6685454
Độ bất thường trung bình 285.75605
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43285
Kinh độ của điểm nút lên 0.54695
Acgumen của cận điểm 281.52320
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8270 Winslow (1989 JF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8270 Winslow
3804--8270-winslow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)