User Tools

Site Tools


3805--8423-macao-la-gi

Macao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8423
Đặt tên theo Macau
Tên thay thế 1997 AO22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3446987
Viễn điểm quỹ đạo 3.9239733
Độ lệch tâm 0.2519313
Chu kỳ quỹ đạo 2026.8273115
Độ bất thường trung bình 76.73986
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38231
Kinh độ của điểm nút lên 145.00814
Acgumen của cận điểm 242.60767
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8423 Macao (1997 AO22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8423 Macao
3805--8423-macao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)