User Tools

Site Tools


3806--8587-ruficollis-la-gi

Ruficollis
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8587
Đặt tên theo Little Grebe
Tên thay thế 3078 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1334486
Viễn điểm quỹ đạo 2.5665802
Độ lệch tâm 0.0921551
Chu kỳ quỹ đạo 1315.8434348
Độ bất thường trung bình 268.46592
Độ nghiêng quỹ đạo 5.22606
Kinh độ của điểm nút lên 295.13042
Acgumen của cận điểm 245.82253
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8587 Ruficollis (3078 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8587 Ruficollis
3806--8587-ruficollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)