User Tools

Site Tools


3807--8744-cilla-la-gi

Cilla
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LINEAR
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8744
Tên thay thế 1998 FE59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5887272
Viễn điểm quỹ đạo 3.6678490
Độ lệch tâm 0.1724780
Chu kỳ quỹ đạo 2020.9637943
Độ bất thường trung bình 43.21567
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60712
Kinh độ của điểm nút lên 94.25484
Acgumen của cận điểm 331.77080
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8744 Cilla (1998 FE59) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi LINEAR ở Socorro. Nó được đặt theo tên Priscilla Annette.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8744 Cilla
3807--8744-cilla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)