User Tools

Site Tools


3808--8897-defelice-la-gi

Defelice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Stroncone
Nơi khám phá Stroncone
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8897
Đặt tên theo Aurelio De Felice
Tên thay thế 1995 SX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0463567
Viễn điểm quỹ đạo 2.7293301
Độ lệch tâm 0.1430105
Chu kỳ quỹ đạo 1347.7433049
Độ bất thường trung bình 155.23657
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84126
Kinh độ của điểm nút lên 194.56685
Acgumen của cận điểm 142.86524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8897 Defelice (1995 SX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1995 bởi Stroncone ở Stroncone.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8897 Defelice
3808--8897-defelice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)