User Tools

Site Tools


3809--gi-i-georg-b-chner-la-gi

Georg Büchner, Minh họa trong một tác phẩm ấn bản tiếng Pháp xuất bản năm 1879

Giải Georg Büchner, (cũng gọi là Giải Büchner) là một giải thưởng văn học quan trọng của Cộng hòa Liên bang Đức và những người nói tiếng Đức.

Giải được "Nghị viện của Bang Nhân dân Hesse" thời Cộng hòa Weimar, lập ra năm 1923, để tưởng niệm nhà văn Georg Büchner do sáng kiến của Julius Reiber. Giải chỉ dành cho những nghệ sĩ, thi sĩ, ca sĩ diễn viên cùng quê hương ở bang Hesse như Georg Büchner hoặc gắn bó với bang này.

Từ năm 1933 tới 1944 – trong thời Đức Quốc xã – không trao giải. Từ năm 1945 tới 1950 giải này được thay thế bằng một giải thưởng văn hóa của thành phố Darmstadt[1]. Năm 1951, giải đổi lại tên như hiện nay, do Viện hàn lâm Ngôn ngữ và Thơ Đức (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) trao cho những nhà văn có đóng góp xuất sắc vào văn học Đức, với khoản tiền thưởng ban đầu là 3.000 Mác Đức, sau tăng dần lên. Từ năm 2003 tới 2010 khoản tiền thưởng là 40.000 euro, năm 2011 là 50.000 euro[2] Buổi lễ trao giải được tổ chức ở thành phố Darmstadt.

Những người đoạt giải 1923 – 1950[sửa | sửa mã nguồn]

Những người đoạt giải từ năm 1951[sửa | sửa mã nguồn]

3809--gi-i-georg-b-chner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)