User Tools

Site Tools


3810--9148-boriszaitsev-la-gi

Boriszaitsev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9148
Tên thay thế 1977 EL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8744250
Viễn điểm quỹ đạo 2.5943532
Độ lệch tâm 0.1611018
Chu kỳ quỹ đạo 1219.9348745
Độ bất thường trung bình 159.11257
Độ nghiêng quỹ đạo 4.75053
Kinh độ của điểm nút lên 358.13968
Acgumen của cận điểm 133.20018
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9148 Boriszaitsev (1977 EL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9148 Boriszaitsev
3810--9148-boriszaitsev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)