User Tools

Site Tools


3811--9316-rhamnus-la-gi

Rhamnus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9316
Đặt tên theo Buckthorn
Tên thay thế 1988 PX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7809923
Viễn điểm quỹ đạo 3.2288033
Độ lệch tâm 0.0745135
Chu kỳ quỹ đạo 1902.5802794
Độ bất thường trung bình 243.16212
Độ nghiêng quỹ đạo 10.55712
Kinh độ của điểm nút lên 181.59397
Acgumen của cận điểm 204.17945
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9316 Rhamnus (1988 PX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9316 Rhamnus
3811--9316-rhamnus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)