User Tools

Site Tools


3812--9664-brueghel-la-gi

Brueghel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9664
Tên thay thế 1996 HT14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8566033
Viễn điểm quỹ đạo 3.5518529
Độ lệch tâm 0.1084894
Chu kỳ quỹ đạo 2094.9976693
Độ bất thường trung bình 46.13385
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32528
Kinh độ của điểm nút lên 115.03978
Acgumen của cận điểm 90.98997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9664 Brueghel (1996 HT14) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9664 Brueghel
3812--9664-brueghel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)