User Tools

Site Tools


3814--10009-hirosetanso-la-gi

Hirosetanso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10009
Tên thay thế 1977 EA6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1495871
Viễn điểm quỹ đạo 2.6486015
Độ lệch tâm 0.1040006
Chu kỳ quỹ đạo 1357.2798724
Độ bất thường trung bình 246.06223
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10943
Kinh độ của điểm nút lên 307.46566
Acgumen của cận điểm 111.91901
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10009 Hirosetanso (1977 EA6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso thuộc Đại học Tokyo. Nó được đặt theo tên Hirose Tanso (1782-1856), nhà giáo dục Nhật Bản.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10009 Hirosetanso
3814--10009-hirosetanso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)