User Tools

Site Tools


3815--10163-onomichi-la-gi

Onomichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10163
Tên thay thế 1995 BH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8932965
Viễn điểm quỹ đạo 2.8772715
Độ lệch tâm 0.2062595
Chu kỳ quỹ đạo 1345.5770881
Độ bất thường trung bình 290.75449
Độ nghiêng quỹ đạo 1.51605
Kinh độ của điểm nút lên 309.14427
Acgumen của cận điểm 75.85560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

10163 Onomichi (1995 BH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10163 Onomichi
3815--10163-onomichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)