User Tools

Site Tools


3816--10313-vanessa-mae-la-gi

10313 Vanessa-Mae
Tên
Tên Vanessa-Mae[1]
Tên chỉ định 1990 QW17[1]
Phát hiện
Người phát hiện Lyudmila Zhuravlyova[1]
Ngày phát hiện 26 tháng 8 năm 1990[1]
Nơi phát hiện Đài vật lý thiên văn Crimean[1]
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)[1]
Độ lệch tâm (e) 0.211[1]
Bán trục lớn (a) 2.264 AU[1]
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.786 AU[1]
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.742 AU[1]
Chu kỳ quỹ đạo (P) 1244 days[1]
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.666°[1]
Kinh độ (Ω) 288.655°[1]
Acgumen (ω) 71.035°[1]
Độ bất thường trung bình (M) 357.451°[1]

10313 Vanessa-Mae là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời. Nó được đặt theo tên Singaporean-British musician Vanessa-Mae.[1]

  1. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n *10313 Vanessa-Mae (1990 QW17), web page ở the JPL Small-Body Database Browser, accessed ngày line 16 tháng 10 năm 2007.
3816--10313-vanessa-mae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)