User Tools

Site Tools


3817--10458-sfranke-la-gi

Sfranke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10458
Tên thay thế 1978 RM7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9092144
Viễn điểm quỹ đạo 2.7942798
Độ lệch tâm 0.1881719
Chu kỳ quỹ đạo 1317.2990233
Độ bất thường trung bình 148.81900
Độ nghiêng quỹ đạo 1.43774
Kinh độ của điểm nút lên 238.26566
Acgumen của cận điểm 16.23131
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10458 Sfranke (1978 RM7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10458 Sfranke
3817--10458-sfranke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)