User Tools

Site Tools


3819--10659-sauerland-la-gi

Sauerland
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10659
Đặt tên theo Sauerland
Tên thay thế 3266 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7720312
Viễn điểm quỹ đạo 3.5454012
Độ lệch tâm 0.1224184
Chu kỳ quỹ đạo 2050.5215473
Độ bất thường trung bình 227.55753
Độ nghiêng quỹ đạo 0.83281
Kinh độ của điểm nút lên 3.84815
Acgumen của cận điểm 174.75860
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10659 Sauerland (3266 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10659 Sauerland
3819--10659-sauerland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)