User Tools

Site Tools


3820--8121-altdorfer-la-gi

Altdorfer
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8121
Đặt tên theo Albrecht Altdorfer
Tên thay thế 2572 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0101095
Viễn điểm quỹ đạo 2.4654847
Độ lệch tâm 0.1017463
Chu kỳ quỹ đạo 1222.7269896
Độ bất thường trung bình 339.08828
Độ nghiêng quỹ đạo 2.68554
Kinh độ của điểm nút lên 9.56420
Acgumen của cận điểm 113.25682
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8121 Altdorfer (2572 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8121 Altdorfer
3820--8121-altdorfer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)