User Tools

Site Tools


3821--8273-apatheia-la-gi

Apatheia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Akiyama và T. Furuta
Nơi khám phá Susono
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8273
Tên thay thế 1989 WB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9764862
Viễn điểm quỹ đạo 3.2321772
Độ lệch tâm 0.2410774
Chu kỳ quỹ đạo 1535.1219266
Độ bất thường trung bình 121.56029
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06124
Kinh độ của điểm nút lên 292.54531
Acgumen của cận điểm 173.99151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8273 Apatheia (1989 WB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1989 bởi M. Akiyama và T. Furuta ở Susono.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8273 Apatheia
3821--8273-apatheia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)