User Tools

Site Tools


3822--8424-toshitsumita-la-gi

Toshitsumita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8424
Tên thay thế 1997 CP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9310642
Viễn điểm quỹ đạo 2.8687060
Độ lệch tâm 0.1953514
Chu kỳ quỹ đạo 1357.9509727
Độ bất thường trung bình 141.10994
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72647
Kinh độ của điểm nút lên 157.91008
Acgumen của cận điểm 201.00501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8424 Toshitsumita (1997 CP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8424 Toshitsumita
3822--8424-toshitsumita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)