User Tools

Site Tools


3823--8588-avosetta-la-gi

Avosetta
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8588
Đặt tên theo Pied Avocet
Tên thay thế 4025 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0658372
Viễn điểm quỹ đạo 2.3590364
Độ lệch tâm 0.0662616
Chu kỳ quỹ đạo 1202.0007302
Độ bất thường trung bình 106.67821
Độ nghiêng quỹ đạo 7.53262
Kinh độ của điểm nút lên 197.01853
Acgumen của cận điểm 237.24688
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8588 Avosetta (4025 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8588 Avosetta
3823--8588-avosetta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)