User Tools

Site Tools


3824--8745-delaney-la-gi

Delaney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LINEAR
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8745
Tên thay thế 1998 FO65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5455365
Viễn điểm quỹ đạo 2.7587431
Độ lệch tâm 0.0401952
Chu kỳ quỹ đạo 1577.5860086
Độ bất thường trung bình 178.44505
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64824
Kinh độ của điểm nút lên 301.97637
Acgumen của cận điểm 192.78842
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8745 Delaney (1998 FO65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi LINEAR ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8745 Delaney
3824--8745-delaney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)