User Tools

Site Tools


3825--8898-linnaea-la-gi

Linnaea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Emerson
Nơi khám phá Golden[cần định hướng]
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8898
Đặt tên theo Linnaea
Tên thay thế 1995 SL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9629802
Viễn điểm quỹ đạo 2.9060180
Độ lệch tâm 0.1936821
Chu kỳ quỹ đạo 1387.4356678
Độ bất thường trung bình 153.16459
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99001
Kinh độ của điểm nút lên 183.64909
Acgumen của cận điểm 132.37729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8898 Linnaea (1995 SL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1995 bởi G. Emerson ở Golden[cần định hướng].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8898 Linnaea
3825--8898-linnaea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)