User Tools

Site Tools


3826--9001-slettebak-la-gi

Slettebak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9001
Tên thay thế 1981 QE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7793530
Viễn điểm quỹ đạo 2.8172256
Độ lệch tâm 0.2257924
Chu kỳ quỹ đạo 1272.6397305
Độ bất thường trung bình 247.75684
Độ nghiêng quỹ đạo 7.56222
Kinh độ của điểm nút lên 152.19830
Acgumen của cận điểm 174.15801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

9001 Slettebak (1981 QE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9001 Slettebak
3826--9001-slettebak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)