User Tools

Site Tools


3828--9321-alexkonopliv-la-gi

9321 Alexkonopliv (tên chỉ định: 1989 AK) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takuo Kojima tại trạm YGCO Chiyoda Station ở Nhật Bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1989. Nó được đặt theo tên Alex Konopliv, một khoa học gia ở Jet Propulsion Laboratory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
3828--9321-alexkonopliv-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)