User Tools

Site Tools


3829--9820-hempel-la-gi

Hempel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9820
Tên thay thế 3064 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0119145
Viễn điểm quỹ đạo 2.6901809
Độ lệch tâm 0.1442477
Chu kỳ quỹ đạo 1316.7113641
Độ bất thường trung bình 110.08943
Độ nghiêng quỹ đạo 0.26876
Kinh độ của điểm nút lên 276.09965
Acgumen của cận điểm 266.89977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

9820 Hempel (3064 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, và T. Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9820 Hempel
3829--9820-hempel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)