User Tools

Site Tools


3831--10010-rudruna-la-gi

Rudruna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10010
Đặt tên theo Peoples' Friendship University of Russia
Tên thay thế 1978 PW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1010597
Viễn điểm quỹ đạo 2.8237765
Độ lệch tâm 0.1467494
Chu kỳ quỹ đạo 1411.3707951
Độ bất thường trung bình 263.60713
Độ nghiêng quỹ đạo 6.43066
Kinh độ của điểm nút lên 169.30848
Acgumen của cận điểm 140.39870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10010 Rudruna (1978 PW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1978 by husband và wife team Nikolai và Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Peoples' Friendship University of Russia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10010 Rudruna
3831--10010-rudruna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)