User Tools

Site Tools


3832--10164-akusekijima-la-gi

Akusekijima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10164
Đặt tên theo Akusekijima
Tên thay thế 1995 BS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1798056
Viễn điểm quỹ đạo 3.0229252
Độ lệch tâm 0.1620533
Chu kỳ quỹ đạo 1532.4999173
Độ bất thường trung bình 138.76703
Độ nghiêng quỹ đạo 14.56226
Kinh độ của điểm nút lên 134.99733
Acgumen của cận điểm 266.23712
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10164 Akusekijima (1995 BS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10164 Akusekijima
3832--10164-akusekijima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)