User Tools

Site Tools


3833--10315-brewster-la-gi

Brewster
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10315
Đặt tên theo David Brewster
Tên thay thế 1990 SC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7155439
Viễn điểm quỹ đạo 3.0522007
Độ lệch tâm 0.2803541
Chu kỳ quỹ đạo 1344.3827153
Độ bất thường trung bình 238.70993
Độ nghiêng quỹ đạo 21.99773
Kinh độ của điểm nút lên 190.25957
Acgumen của cận điểm 245.86018
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10315 Brewster (1990 SC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10315 Brewster
3833--10315-brewster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)