User Tools

Site Tools


3834--10459-vladichaika-la-gi

10459 Vladichaika là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1351.2481310 ngày (3.70 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3834--10459-vladichaika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)