User Tools

Site Tools


3836--7758-poulanderson-la-gi

Poulanderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7758
Đặt tên theo Poul Anderson
Tên thay thế 1990 KT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9397150
Viễn điểm quỹ đạo 2.8244612
Độ lệch tâm 0.1857081
Chu kỳ quỹ đạo 1342.8736549
Độ bất thường trung bình 310.60768
Độ nghiêng quỹ đạo 21.62903
Kinh độ của điểm nút lên 203.58795
Acgumen của cận điểm 56.40076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7758 Poulanderson (1990 KT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7758 Poulanderson
3836--7758-poulanderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)