User Tools

Site Tools


3837--8122-holbein-la-gi

Holbein
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8122
Đặt tên theo Hans Holbein the Younger
Tên thay thế 4038 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9860669
Viễn điểm quỹ đạo 2.7692607
Độ lệch tâm 0.1646982
Chu kỳ quỹ đạo 1339.1341650
Độ bất thường trung bình 255.20251
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53644
Kinh độ của điểm nút lên 302.51228
Acgumen của cận điểm 179.21853
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8122 Holbein (4038 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8122 Holbein
3837--8122-holbein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)