User Tools

Site Tools


3838--8274-soejima-la-gi

Soejima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8274
Tên thay thế 1990 TJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8176262
Viễn điểm quỹ đạo 2.7306828
Độ lệch tâm 0.2007464
Chu kỳ quỹ đạo 1252.6460408
Độ bất thường trung bình 43.83797
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72874
Kinh độ của điểm nút lên 76.80359
Acgumen của cận điểm 314.66324
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8274 Soejima (1990 TJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8274 Soejima
3838--8274-soejima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)