User Tools

Site Tools


3840--8589-stellaris-la-gi

Stellaris
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8589
Đặt tên theo Eurasian Bittern
Tên thay thế 4068 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0456830
Viễn điểm quỹ đạo 2.3644934
Độ lệch tâm 0.0722897
Chu kỳ quỹ đạo 1196.0170638
Độ bất thường trung bình 172.67690
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18629
Kinh độ của điểm nút lên 340.35181
Acgumen của cận điểm 51.61364
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8589 Stellaris (4068 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8589 Stellaris
3840--8589-stellaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)