User Tools

Site Tools


3841--8747-asahi-la-gi

Asahi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8747
Tên thay thế 1998 FS73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6139690
Viễn điểm quỹ đạo 3.4839044
Độ lệch tâm 0.1426621
Chu kỳ quỹ đạo 1944.5585822
Độ bất thường trung bình 185.44771
Độ nghiêng quỹ đạo 12.23802
Kinh độ của điểm nút lên 193.98043
Acgumen của cận điểm 153.75585
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

8747 Asahi (1998 FS73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8747 Asahi
3841--8747-asahi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)