User Tools

Site Tools


3842--8900-aavso-la-gi

AAVSO
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. di Cicco
Nơi khám phá Sudbury, Massachusetts
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8900
Đặt tên theo American Association of Variable Star Observers
Tên thay thế 1995 UD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1715860
Viễn điểm quỹ đạo 2.9039610
Độ lệch tâm 0.1442948
Chu kỳ quỹ đạo 1476.6504645
Độ bất thường trung bình 74.61717
Độ nghiêng quỹ đạo 8.72866
Kinh độ của điểm nút lên 232.31544
Acgumen của cận điểm 99.95315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8900 AAVSO (1995 UD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1995 bởi D. di Cicco ở Sudbury, Massachusetts.

3842--8900-aavso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)