User Tools

Site Tools


3843--9005-sidorova-la-gi

Sidorova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9005
Tên thay thế 1982 UU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2723107
Viễn điểm quỹ đạo 2.9163045
Độ lệch tâm 0.1241167
Chu kỳ quỹ đạo 1526.2674443
Độ bất thường trung bình 128.98112
Độ nghiêng quỹ đạo 4.15292
Kinh độ của điểm nút lên 270.48310
Acgumen của cận điểm 20.84120
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9005 Sidorova (1982 UU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9005 Sidorova
3843--9005-sidorova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)