User Tools

Site Tools


3844--9153-chikurinji-la-gi

Chikurinji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9153
Tên thay thế 1981 UD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2756851
Viễn điểm quỹ đạo 3.1007101
Độ lệch tâm 0.1534532
Chu kỳ quỹ đạo 1609.8677740
Độ bất thường trung bình 14.63923
Độ nghiêng quỹ đạo 12.45509
Kinh độ của điểm nút lên 229.86622
Acgumen của cận điểm 164.31163
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9153 Chikurinji (1981 UD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1981 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9153 Chikurinji
3844--9153-chikurinji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)