User Tools

Site Tools


3846--9499-excalibur-la-gi

9499 Excalibur (1269 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày Sept. 29, 1973 bởi C.J. van Houten ở Palomar.

3846--9499-excalibur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)