User Tools

Site Tools


3848--9821-gitakres-kov-la-gi

9821 Gitakresáková
Tên
Tên Gitakresáková
Tên chỉ định 4033 T-1
Phát hiện
Ngày phát hiện 26 tháng 3 năm 1971
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1354453
Bán trục lớn (a) 2.3815459 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0589767 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7041151 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.68 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.33967°
Kinh độ (Ω) 172.74495°
Acgumen (ω) 129.06611°
Độ bất thường trung bình (M) 294.07909°

9821 Gitakresáková là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1342.4152198 ngày (3.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3848--9821-gitakres-kov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)