User Tools

Site Tools


3850--10166-takarajima-la-gi

Takarajima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10166
Đặt tên theo Takarajima
Tên thay thế 1995 BN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2655592
Viễn điểm quỹ đạo 2.9826888
Độ lệch tâm 0.1366417
Chu kỳ quỹ đạo 1552.6549278
Độ bất thường trung bình 180.75908
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72047
Kinh độ của điểm nút lên 84.69975
Acgumen của cận điểm 274.53589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10166 Takarajima (1995 BN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10166 Takarajima
3850--10166-takarajima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)