User Tools

Site Tools


3851--10316-williamturner-la-gi

Williamturner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10316
Đặt tên theo William Turner
Tên thay thế 1990 SF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6543837
Viễn điểm quỹ đạo 3.6455833
Độ lệch tâm 0.1573341
Chu kỳ quỹ đạo 2042.0240611
Độ bất thường trung bình 82.39067
Độ nghiêng quỹ đạo 5.68833
Kinh độ của điểm nút lên 34.10333
Acgumen của cận điểm 289.73785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10316 Williamturner (1990 SF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10316 Williamturner
3851--10316-williamturner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)