User Tools

Site Tools


3854--7763-crabeels-la-gi

Crabeels
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7763
Tên thay thế 1990 UT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5453453
Viễn điểm quỹ đạo 2.9338751
Độ lệch tâm 0.0709097
Chu kỳ quỹ đạo 1656.2717213
Độ bất thường trung bình 57.67248
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81270
Kinh độ của điểm nút lên 110.87636
Acgumen của cận điểm 179.65134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7763 Crabeels (1990 UT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7763 Crabeels
3854--7763-crabeels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)