User Tools

Site Tools


3855--8123-canaletto-la-gi

8123 Canaletto
Tên
Tên Canaletto
Tên chỉ định 3138 T-1
Phát hiện
Người phát hiệns Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 26 tháng 3 năm 1971
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1307345
Bán trục lớn (a) 2.2873281 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9882954 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5863608 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.46 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.754°
Kinh độ (Ω) 177.47378°
Acgumen (ω) 285.51229°
Độ bất thường trung bình (M) 274.77566°

8123 Canaletto là một tiểu hành tinh vành đai chính with a periapsis of 1.99 AU Nó có độ lệch tâm là 0.131 và chu kỳ quỹ đạo là 1263.5 days (3.46 năm).[1]

Caldeira có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.692 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 3.754°.

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels

Nó được đặt theo tên, the artist Giovanni Antonio Canal who is commonly called Canaletto.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2008. 
3855--8123-canaletto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)