User Tools

Site Tools


3856--8275-inca-la-gi

Inca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8275
Đặt tên theo Inca
Tên thay thế 1990 VR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9481018
Viễn điểm quỹ đạo 2.3521534
Độ lệch tâm 0.0939599
Chu kỳ quỹ đạo 1151.5817087
Độ bất thường trung bình 72.41578
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81881
Kinh độ của điểm nút lên 87.02475
Acgumen của cận điểm 88.06233
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8275 Inca (1990 VR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8275 Inca
3856--8275-inca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)