User Tools

Site Tools


3857--8428-okiko-la-gi

Okiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8428
Tên thay thế 1997 VJ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9454889
Viễn điểm quỹ đạo 2.8093847
Độ lệch tâm 0.1816864
Chu kỳ quỹ đạo 1338.9424110
Độ bất thường trung bình 287.28880
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57416
Kinh độ của điểm nút lên 202.52089
Acgumen của cận điểm 239.68669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8428 Okiko (1997 VJ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1997 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8428 Okiko
3857--8428-okiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)