User Tools

Site Tools


3858--8590-pygargus-la-gi

Pygargus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8590
Đặt tên theo Montagu's Harrier
Tên thay thế 6533 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8079391
Viễn điểm quỹ đạo 3.6361591
Độ lệch tâm 0.1285238
Chu kỳ quỹ đạo 2112.4997667
Độ bất thường trung bình 172.25490
Độ nghiêng quỹ đạo 1.87342
Kinh độ của điểm nút lên 121.85503
Acgumen của cận điểm 152.14984
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8590 Pygargus (6533 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8590 Pygargus
3858--8590-pygargus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)