User Tools

Site Tools


3860--8904-yoshihara-la-gi

8904 Yoshihara (tên chỉ định: 1995 VY) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 15 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên Masahiro Yoshihara, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
3860--8904-yoshihara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)