User Tools

Site Tools


3861--9006-voytkevych-la-gi

9006 Voytkevych là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1522.6728526 ngày (4.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3861--9006-voytkevych-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)