User Tools

Site Tools


3862--9323-hirohisasato-la-gi

Hirohisasato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9323
Tên thay thế 1989 CV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9701639
Viễn điểm quỹ đạo 2.7766391
Độ lệch tâm 0.1698986
Chu kỳ quỹ đạo 1335.5348884
Độ bất thường trung bình 130.60153
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50189
Kinh độ của điểm nút lên 99.60496
Acgumen của cận điểm 358.55486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9323 Hirohisasato (1989 CV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9323 Hirohisasato
3862--9323-hirohisasato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)