User Tools

Site Tools


3866--10000-myriostos-la-gi

10000 Myriostos
AnimatedOrbitOf10000Myriostos.gif
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A.G. Wilson
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1951
Tên chỉ định
Tên thay thế 1951 SY, 1980 TS2[1]
Đặc trưng quỹ đạo[1][2]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 1.8029673 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.3725151 AU
Bán trục lớn 2.5877412 AU
Độ lệch tâm 0.3032660
Chu kỳ quỹ đạo 4.16 a (1520.476 d)
Độ bất thường trung bình 148.88980°
Độ nghiêng quỹ đạo 20.61400°
Kinh độ của điểm nút lên 169.58681°
Acgumen của cận điểm 199.84912°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ~3 km
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

10000 Myriostos là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi A. G. Wilson ngày 30 tháng 9 năm 1951 ở Đài thiên văn Palomar ngày Palomar Mountain, California.[3][4]

  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser
  2. ^ AstDys
  3. ^ Guy M Hurst (ngày 20 tháng 6 năm 1999). “THE ASTRONOMER Electronic Circular No 1420”. 
  4. ^ D. Tholen (tháng 12 năm 1999). “Asteroid News Notes”. The Minor Planet Bulletin, Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar và Planetary Observers 26: 34,35. Bibcode:1999MPBu...26...33T. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10000 Myriostos
3866--10000-myriostos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)